Bijlagen

Nieuwe investeringen

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

Vervanging Handhelds 2025

54

Totaal Veiligheid

54

Vervanging 4 e-scooters

23

Nieuwe auto's Boa's

115

Laadpalen electrische voertuigen

67

Oracle / Unix

400

Oracle / Unix 2027

300

Tractor John Deere wpnr. 161

82

Vervanging 6x speciale bakfietsen buitendienst (Binnenbaan)

62

Vervanging Heftruck magazijn buitendienst

52

Vervanging Rior hogedrukspuit buitendienst

36

VW- transporter 5 Elec wpnr. 41

64

VW- transporter 5 Elec wpnr. 42

64

VW- transporter 5 Elec wpnr. 43

64

VW- transporter 5 Elec wpnr. 58

64

VW- transporter 5 Elec wpnr.12

64

Totaal Overhead

205

52

421

782

Groot onderhoud Kunstwerken 2027

210

iVri softwareupdate ivm privacy

142

OV armaturen 2027

264

OV lichtmasten 2027

264

Totaal Verkeer en vervoer

142

737

Burgerinitiatief Gravin Catharinalaan speeltuin

75

Meerh. Topl.ren. Kv1 + verv div mat.

572

Vervangen speelvoorzieningen 2027

518

Westvliet algemene inrichting

108

Totaal Sport, cultuur en recreatie

75

1.198

Levensduur verlengende rep.en ren.2025

72

Levensduur verlengende rep.en ren.2026

420

Levensduur verlengende rep.en ren.2027

430

Maatregelen bui van de eeuw 2027

515

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2027

165

Vervanging rioolbesturing 2027

141

Vervanging rioolinstallatie 2027

706

Totaal Volksgezondheid en milieu

72

420

1.956

Eindtotaal

205

269

126

841

4.674

Bedrag x 1.000

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 16:34:57 met de export van 05/24/2023 16:30:42