Home

Samenvatting uitkomsten investeringsplan 2023-2027

Rekening houdend met de reeds geplande investeringen in dit jaar, is een aangepaste fasering gemaakt. Daarbij zijn projecten soms verder in de tijd gepland en soms naar voren gehaald. Tevens is kritisch gekeken naar de praktische haalbaarheid.

De volgende grafieken laten het verloop van de investeringsplanning per programma vóór en na de faseringsslag zien. Er is extra aandacht besteed aan het realistisch programmeren zowel wat betreft doorlooptijd als het aantal investeringsprojecten wat gelijktijdig tot uitvoering wordt gebracht.

Verloop investeringsplanning zonder faseringsslag

Bedragen x € 1.000

Investeringsplanning na faseringsslag

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 16:34:57 met de export van 05/24/2023 16:30:42