Bijlagen

Bijstelling investeringen

Omschrijving

Bijstelling

Krediet nieuw

Bouwen en wonen

139

369

Ruimtelijk kader De Star - toekomst GREX

139

369

Onderwijs

2.951

31.322

aanvullend krediet IKC Heeswijk-20161043

36

36

Nieuwbouw Vijverhof PO-school

2.438

8.778

Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek

-36

9.501

Stelpost IHP PO

513

13.007

Overhead

229

6.700

Nieuwbouw pand Stadsbeheer

229

6.700

Sport, cultuur en recreatie

2.123

4.774

Duiv. Algemene inrichting

26

57

Duiv. Algemene inrichting 2023

29

60

Duiv. Topl.ren. Kv4 + verv div mat.

-86

205

Duiv. Topl.ren. Kv5 + verv div mat.

117

453

Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat.

-63

87

Kast.ring topl.ren. Kv1 + verv div mat.

396

787

Kast.ring topl.ren. Nv3 + verv div mat.

-46

25

Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr.

63

148

Overdam Algemene inrichting

21

49

Overdam topl.ren. Kunstg. Tennisb.

316

652

t Loo algemene inri./verhard.

63

134

t Loo Topl.ren. Kv 1

409

719

t Loo Topl.ren. Kv 2

405

715

Westvliet algemene inrichting

220

335

Westvliet Crick.v topl.ren gras

254

345

Verkeer en vervoer

-119

-119

Herinrichting Veursestraatweg (voorber.krediet) baten

-119

-119

Eindtotaal

5.323

43.046

Bedrag x 1.000

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 16:34:57 met de export van 05/24/2023 16:30:42