Home

Samenvatting uitkomsten investeringsplan 2023-2027

Het investeringsplan 2023-2027 ziet er als volgt uit.

Programma

Totaal-krediet

Realisatie t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Bestuur en ondersteuning

2.020

0

1.116

248

0

655

0

Veiligheid

54

0

0

0

54

0

0

Verkeer en vervoer

24.064

6.787

7.645

6.169

1.297

1.132

1.027

Onderwijs

86.193

9.955

892

5.244

14.900

23.504

15.263

Sport, cultuur en recreatie

17.007

1.001

5.809

3.903

1.953

920

3.420

Volksgezondheid en milieu

82.453

975

2.839

12.627

15.993

16.762

11.853

Bouwen en wonen (VHLOSV)

250

31

219

0

0

0

0

Overhead

13.124

919

3.209

6.494

600

1.121

782

Eindtotaal

225.166

19.666

21.730

34.686

34.797

44.095

32.346

Bedragen x € 1.000

In de planperiode 2023-2027 wordt totaal 225 miljoen geïnvesteerd.

De wijzigingen ten opzichte van de eerder investeringsplanning betreffen:

  • € 6,1 miljoen aan nieuwe investeringen, waarbij € 4,7 mln. in de nieuwe jaarschijf 2027
  • € 4,3 miljoen bijstelling van investeringen
  • € 21,3 miljoen prijsindexeringen

Soorten investeringen
Het investeringsplan bevat verschillende soorten investeringen. Het totaal aan investeringen kan worden onderverdeeld in drie soorten:

Programma

Totaal-krediet

Realisatie t/m 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Renovatie

8.318

175

2.120

1.019

1.015

765

3.225

Uitbreidingsinvestering

117.201

16.305

9.673

17.300

16.490

24.813

16.179

Vervangingsinvestering

99.646

3.187

9.937

16.367

17.292

18.517

12.942

Eindtotaal

225.166

19.666

21.730

34.686

34.797

44.095

32.346

Bedragen x € 1.000

Een definitie van de soorten investeringen wordt hieronder weergegeven:
Renovatie
Renovatie is het herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een investeringsgoed. Hierdoor wordt het beter bruikbaar naar de huidige maatstaven en normen.

Uitbreidingsinvestering
Investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige  activiteiten. Bijvoorbeeld, uitbreiding bestaand rioolstelsel, uitbreiding bestaand gemeentehuis.

Vervangingsinvestering
Vervangingsinvesteringen voor de vervanging van een bestaand actief als gevolg van economische veroudering of slijtage. Een bijzondere vervangingsinvestering is een rehabilitatie van een weg. Dit betreft een vervanging op basis van einde levensduur, waarbij groot- en klein onderhoud (economisch) niet meer toereikend is. De weg wordt weer volledig nieuw aangelegd op het oorspronkelijke structurele en functionele niveau, zonder aanpassingen in vormgeving of gebruik. Er is sprake van een nieuw actief met een nieuwe levensduur.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 16:34:57 met de export van 05/24/2023 16:30:42