Home

Samenvatting uitkomsten investeringsplan 2023-2027

Onderstaande tabel laat zien binnen welke programma’s nieuwe investeringen zijn opgenomen.

Programma

Totaalkrediet

2023

2024

2025

2026

2027

Veiligheid

54

0

0

54

0

0

Overhead

1.461

205

52

0

421

782

Verkeer en vervoer

879

0

142

0

0

737

Sport, cultuur en recreatie

1.273

0

75

0

0

1.198

Volksgezondheid en milieu

2.449

0

0

72

420

1.956

Eindtotaal

6.115

205

269

126

841

4.674

Bedragen x € 1.000

Onderstaande tabel laat zien onder welke soort investeringen deze nieuwe investeringen vallen.

Soort investering

Totaalkrediet

2023

2024

2025

2026

2027

Renovatie

1.495

0

0

72

420

1.002

Uitbreidingsinvestering

705

115

75

0

0

515

Vervangingsinvestering

3.916

90

194

54

421

3.157

Eindtotaal

6.115

205

269

126

841

4.674

Bedragen x € 1.000

Voor het jaar 2023 zijn drie investeringskredieten opgevoerd. Het gaat hier om:

  • De vervanging van 4 e-scooters en aanschaf van 3 nieuwe personenauto’s (€ 138.000).

Deze laatste investering is naar aanleiding van uitbreiding van BOA’s voor Veiligheid Toezicht en Handhaving.

  • De uitbreidingsinvestering laadpalen voor elektrische voertuigen (€ 67.000)

In verband met het feit dat het wagenpark de afgelopen jaren is geëlektrificeerd, dient de huidige capaciteit aan laadpalen te worden uitgebreid en aangepast.

De raad wordt voorgesteld om deze twee investeringskredieten beschikbaar te stellen.
Bij de begrotingsbehandeling wordt de raad voorgesteld de kredieten voor 2024 beschikbaar te stellen en kennis te nemen van de kredieten voor 2025-2027.

In hoofdstuk 3 Nadere uiteenzetting worden deze investeringskredieten verder toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 16:34:57 met de export van 05/24/2023 16:30:42