Bijlagen

Verschuiving investeringen

Omschrijving

Krediet

Verschuiving

Krediet nieuw

Bestuur en ondersteuning

618

-

618

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2022

384

-230

154

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2023

234

230

464

Overhead

2.966

-385

2.581

Back-up tape drivers

41

-41

-

DMO gegevensmanagement 2024

102

-102

-

Ford Ranger wpnr.63

81

9

90

Ford Transit Diesel wpnr. 105

65

14

79

Ford Transit Diesel wpnr. 106

65

14

79

Ford Transit Diesel wpnr. 108

65

14

79

Fort Transit Diesel wpnr.107

53

14

67

Gluton Collect electric veegm. wpnr. 36

35

-10

25

Goupil G4M wpnr. 16

34

7

41

Goupil G4M wpnr.19

34

7

41

Mobile device managemen 2025

137

263

400

Monitoring '24

26

-26

-

Netwerk interne locaties 2026

81

319

400

Nissan Electric NV 200 wpnr. 90

57

10

67

Oracle / Unix

78

272

350

Oracle / Unix 2025

307

-307

-

Tokens (software update pointsharp)

26

-26

-

Toyota Proace-City L1 wpnr. 134

34

2

36

Tractor John Deere wpnr.52

70

8

78

Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 125

150

-150

-

Verv. 1e deel grafische werkplekken

43

57

100

Verv. 2e deel grafsiche werkplek 2025

27

73

100

Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte

128

-128

-

Verv. Netwerkswitches RP1/KW2

43

107

150

Vervangin netscalers

31

-31

-

Vervanging mobiele telefonie

468

-168

300

vervanging mobiele telefonie voorb

26

-26

-

Vervanging netscalers

32

68

100

Vervanging storage 2024

307

-307

-

Vervanging tablets 2025

322

-322

-

Sport, cultuur en recreatie

1.134

-

1.134

Vervangen speelvoorzieningen 2022

518

-23

495

Vervangen speelvoorzieningen 2023

616

23

639

Verkeer en vervoer

8.914

-145

8.769

Bereikbaarheid Stomp/Dr. Van Noortstraat

1.180

-68

1.112

Groot onderhoud Kunstwerken 2021

164

6

170

OV armaturen 2022

131

-131

-

OV armaturen 2023

264

131

395

OV lichtmasten 2021

168

-51

117

OV lichtmasten 2022

167

-167

-

OV lichtmasten 2023

264

218

481

Vastgoed Veenpoldersweg

2.212

3

2.215

Vat-kosten Bereikbaarheid Stompwijk

2.982

65

3.047

Verbreden fietspad Pr. Bernardlaan

-

2

2

Verkeersregelinstallaties 2021

513

13

526

Verkeersregelinstallaties 2025

599

-194

405

Verkeersregelinstallaties 2027

272

28

300

Volksgezondheid en milieu

22.782

-498

22.284

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020

108

-99

10

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2023

108

-108

-

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2024

108

-108

-

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2025

108

-108

-

Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2026

108

-108

-

Aansluitingen gemeentelijke openbare geb

60

-56

4

Essesteijn - Elzendreef

-

7.800

7.800

Essesteijn - Wilgendreef/Populierendreef

-

8.000

8.000

Levensduur verlengende rep.en ren.2021

592

-171

422

Levensduur verlengende rep.en ren.2023

324

171

495

Levensduur verlengende rep.en ren.2024

492

-492

-

Maatregelen bui van de eeuw 2022

182

99

281

Maatregelen bui van de eeuw 2023

197

108

305

Maatregelen bui van de eeuw 2024

192

108

300

Maatregelen bui van de eeuw 2025

407

108

515

Maatregelen bui van de eeuw 2026

407

108

515

Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022

140

-48

92

Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021

140

-10

130

UPR Essesteijn

15.960

-15.774

186

Vervangen rioolinstallatie 2020

545

-178

367

Vervanging rioolbesturing 2020

120

-79

41

Vervanging rioolbesturing 2021

120

-120

-

Vervanging rioolbesturing 2022

120

-120

-

Vervanging rioolbesturing 2023

137

179

316

Vervanging rioolbesturing 2024

137

100

237

Vervanging rioolbesturing 2025

137

40

177

Vervanging rioolinstallatie 2021

601

-601

-

Vervanging rioolinstallatie 2022

601

-601

-

Vervanging rioolinstallatie 2023

631

1.461

2.092

Eindtotaal

36.414

-1.028

35.386

Bedrag x 1.000

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 16:34:57 met de export van 05/24/2023 16:30:42