Voor u ligt het Investeringsplan 2023-2027.
Dit plan geeft de raad inzicht in de financiële stand van zaken van investeringsprojecten. Met deze informatie kan de raad:

  • Nieuwe investeringen beschikbaar stellen
  • Verhogingen/verlagingen op lopende investeringen vaststellen
  • Kennisnemen van het effect van indexeringen als gevolg van stijgende prijzen
  • Kennisnemen van het temporiseren en faseren van investeringen over gehele looptijd
  • Kennisnemen van (niet)-beïnvloedbare vertragingen in de voorbereiding en realisatie van investeringen
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 16:34:57 met de export van 05/24/2023 16:30:42