Samenvatting uitkomsten investeringsplan 2023-2027

In dit hoofdstuk is een samenvatting opgenomen van de belangrijkste wijzigingen die opgenomen zijn in het investeringsplan 2023-2027. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

  • Samenvattend overzicht van het investeringsplan
  • De opgenomen nieuwe investeringen
  • De bijstelling van de bestaande investeringen
  • De fasering van de investeringen
  • De financiële consequenties voor de meerjarenbegroting
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2023 16:34:57 met de export van 05/24/2023 16:30:42